Värdegrundsgaranti

The sum gain is of direct proportion to the sum expenditure

  Som elev på Laboraskolan gäller Värdegrundsgaranti för just dig

Ett respektfullt och tolerant bemötande från dina lärare och klasskamrater

En trygg, säker och stimulerande lärandemiljö som ger dig möjlighet att utveckla din personlighet och dina kunskaper så långt som möjligt, oavsett vem du är eller vilka förutsättningar du har

Arbetsro och goda studieresultat

Ett förhållnings­sätt som utmanar dig att utveckla dem i samspel med andra

Ett förhållnings­sätt som uppmuntrar dig att uttrycka dina åsikter, tankar och värderingar

Lärare och klasskamrater som stödjer dig i din utveckling

  Allt detta får Du som tar ansvar för Dina egna insatser och visar en positiv inställning till skolan, Dina lärare och Dina kamrater