Utmärkt

Winning is about making strategic moves to alter your position

Det är inte utmärkelsen för det vassaste akademiska framsteg och inte heller en silvrig pokal för ett nytt idrottsrekord. Laboraskolans Utmärkt Motivation program hyllar utomordentlig prestanda från personer som visar en betydlig sinnesförändring. Förändringar i deras attityd, en ny ställning tagen för att satsa på högre studiemål, ett nytt sätt att bemöta skolarbetet.

Varje elev som tar med beslutsamhet en strategisk ställning att förbättra sig själv ska noteras. Det kan visa sig på många diverse sätt så det gäller att man är kreativ och påhittig för att kunna lägga märke till riktiga förändringar. Det kanske är klassen som ändras som resultat av en enskild spelare som sätter en ny kurs.

Att ta mer ansvar, att visa en god förebild, att visa mer respekt för dina medarbetare, att ta färska beslut för att få det mesta utav skolan är tecken av mognandet som Laboraskolans Utmärkt Motivation vill sätta spotlighten på.

Följande Utmärkelser finns att sträva efter:

icon box image

DELTAGANDE

Adaptabilitet
är beredd att åta sig extra uppgifter/ansvar

 

Entusiasm
har positiv attityd till olika aktiviteter och utmaningar

 

Uppmuntran
inspirerar personer omkring att hålla ut

 

Team Spirit
jobbar med andra utan att dominera

 

Inkluderande
jobbar med samtliga elever

icon box image

LEDARSKAP

Förebild
främjar skolans kollektiv succé

 

Ansvar
är pålitlig och mogen

 

Respekt
gentemot personal,  elever och andras egendom

 

Jämnaktig
beter sig alltid på samma sätt oavsett stressnivå

 

Lojalitet
är beredd att stå vid sina principer

icon box image

AKADEMISKA RESULTAT

Resultat
träffar och överskrider realistiska akademiska mål

 

Uthållighet
är beredd att kämpa på ända tills målet nås

 

Prestation
har förmågan att slutföra uppgifter

 

Mångsidighet
har förmågan att lära sig genom egen utforskning

 

icon box image

UTNYTTJA POTENTIAL

Ihärdighet
sträcker sig kontinuerligt efter måluppfyllelse

 

Förståelse
kan relatera uppgifter till sig själv och sin egen erfarenhet

 

Resiliens
står ut när det går bra och när det går dåligt

 

Mognad
är förnuftig och omtänksam samt lär sig av sina misstag

 

Vårdad stil
har en lugn och ostressad attityd gentemot nya uppgifter och upplevelser

icon box image

LEDNINGSKOMPETENS

Initiativ
kan fortsätta med nya uppgifter utan att måste bli tillsagd

 

Organisation
kan planera och hantera sin tid för att inom en angiven tidsram slutföra en uppgift.

 

Samarbete
är villig och ta på sig glatt extra arbete

 

Kommunikation
kan kommunicera genom media såsom tal, kroppsspråk, papper och presentationsmaterial