Trivsel

No Zeroes : Only Heroes

Trivseln av alla i Laboraskolan är av betydlig vikt. På Laboraskolan finns en trivsel och riktlinjer som visar hänsyn till den kulturrika blandningen av elever, lärare och personal.

På Laboraskolan:

Följer vi schemat och passar tider

Är vi rädda om skolans lokal och utrustning

Använder vi ett vårdat språk och vårdad klädsel

Håller vi rent och snyggt omkring oss

Tar vi ansvar för varandra, vår miljö och vår arbetsmiljö

Bidrar alla med glädje, engagemang, fokus och vilja

Bemöter alla med respekt och hänsyn

Hälsar vi varandra vid lektionens början och ställer i ordning klassrummet vid lektionens slut