SDL

Self-Directed Learning

Som elev kommer SDL (Self-Directed Learning) vara en frigörande upplevelse.

SDL är en process där Du kan ta initiativ över hela ditt lärande.

 

Äntligen är det du som bestämmer!

SDL är en form av självstudier och handlar om att öka dina kunskaper, färdigheter eller prestationer av personliga skäl. Alla medel kan användas och lärandet kan ske var som helst, när som helst och oberoende av hur gammal du är.

Så blir det senare i livet när man är på universitetet eller på jobbet – där är det ingen som tvingar dig att göra något. Var du än befinner dig, för att lyckas stort måste du upptäcka och lära upp en inre kraft som kallas självmotivation. På Laboraskolan får du chansen att lära dessa kunskaper i förberedelse för en miljö där misstag kan ha stor betydelse.

Den som vill sätta igång får möjlighet att komma igång samtidigt som den med särskilda behov kan få dessa behov tillgodosedda.