Kunskapsgaranti

Education and knowledge without a positive character do not guarantee a better future.

  

Laboraskolan erbjuder just Dig:

Varje nytt arbetsområde ska presenteras med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.
Du har rätt att be om, och få, en skriftlig LPP.

Du har, under pågående arbetsområde rätt att be om, och få, feedback på ditt arbete
Feedback ska vara kopplat till kunskapskraven i din aktuella LPP.

Du ska ges möjlighet att önska när och hur du vill redovisa arbetsområdet.

Du har, under pågående arbetsområde rätt att be om, och få, feedback på ditt arbete
Feedback ska vara kopplat till kunskapskraven i din aktuella LPP.

Bedömning och feedback ska utgå, enbart, från kunskaps­kraven.

Efter avslutat arbetsområde har du rätt att inom tre veckor få feedback på ditt resultat.

Du har rätt att få stöd för att nå kunskapskraven. Vid behov av särskilt stöd utöver det som kan ges inom ramen för ordinarie undervisning är läraren skyldig att informera rektor.

Senast tre veckor efter betygsprognosen ska du ha haft utvecklingssamtal, där du, dina föräldrar och din lärare tar fram en IUP. Vid utvecklingssamtalet har du rätt till skriftliga omdömen i varje ämne.

  

Allt detta får Du som tar ansvar för Dina studier