Läroplan

We supply education – exceptionally well

Laboraskolan följer de nationella styrdokumenten för utbildning. Läroplanens två huvuduppdrag, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget, är basen i vårt kvalitetsledningssystem. Kursplanerna och ämnesplanerna är utgångspunkten för det pedagogiska innehållet och det pedagogiska arbetet. Vi är också noga med att följa allmänna råd som Skolverket publicerar och som behandlar vissa särskilt viktiga områden.

Vi betraktar staten, eller samhället, som vår kund och de nationella styrdokumenten ser vi som våra kundanknutna krav. Utbildning, enligt dessa krav och riktlinjer, är tjänsten vi levererar. Vår affärsidé är att göra detta, exceptionellt bra!