Mission och Vision

we're in it to win

Vår Vision

Att genom ständig utveckling, äkta passion för allt vi gör samt påtagbara resultat blir utnämnd som Sveriges Bästa Skola.

Vår Mission

Vi förbereder våra elever för livet i stora vida världen – där endast den starkaste överlever, där man får själv söka efter information och skicklighet kommer som resultat av egen insats.

Varje elev stimuleras att självt ta ansvar för att nå sina personliga mål och utveckla sitt kunskap.

Våra elever pluggar inte matematik, fysik eller historia. De lär sig hur man pluggar. De lär hur man bearbetar flera informationsresurser för att få ett omfattande kunskap om aktuella ämnet. De lär sig att analysera det dem vet, det dem inte vet och hur man fyller i mellanrummet.