Etik

it's in our dna

På Laboraskolan uppmuntras eleverna att utveckla sin fulla potential och förvärva den disciplin som krävs för att lära sig lära och samtidigt upprätthålla grundläggande värderingar i fråga om etik och moral. Dessa värderingar befäster skolans åtagande att erbjuda kvalitet i varje aspekt av utbildningen samt en säker, trygg och omsorgstagande miljö.

Alla elever, föräldrar och personal ska följa nedan värden

Intgeritet

Uppriktighet, ärlighet, anständigt och värdigt uppförande

Omsorg och medkänsla

Vänlighet, omtänksamhet och generositet mot hela samhället

Respekt

För alla människor, egendom, åsikter

Ansvar

För egna handlingar, utveckling och miljö

Engagemang

Till självdisciplin och duglighet

Team

Teamets framgång är beroende på individuell åtagande