Författararkiv för Josefina Rosén

  • Studieresa Buchenwald

    I år 6-9 inledde vi skolåret med ett ämnesövergripande projekt, där eleverna skulle hitta nya lösningar på kända…

    by
  • Navet Science center

    I år 6-9 inledde vi skolåret med ett ämnesövergripande projekt, där eleverna skulle hitta nya lösningar på kända…

    by