Hem

Varje elev ska stimuleras att lära sig ta ansvar för sina personliga mål och sin kunskaps­­­utveckling

Ömsesidig respekt

På Laboraskolan är vi övertygade om att trygghet och trivsel är avgörande för goda studieresultat och att det i sin tur bygger på ömsesidig tillit och respekt för alla som vistas på skolan.

Bäst i Sverige

Vi förbereder våra elever för livet! Vi tror på individens rätt och förmåga att utvecklas till den man kan bli och att var och en av oss besitter oanade möjligheter. Vi tror också att var och en behöver lära sig att ta eget ansvar för sina egna prestationer och resultat, samtidigt som var och en också har ansvar för att bidra till gemensamma prestationer och resultat.

Laboraandan

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper och färdigheter samt i samarbete med hemmet främja varje elevs utveckling till harmoniska och ansvarstagande individer i ett demokratiskt samhälle.

Self-Directed Learning

Laboraskolan strävar efter att utveckla eleverna till att bli ”Independent learners”. Vårt arbets- och förhållningssätt utvecklar elevernas förmåga att identifiera behov, sätta upp mål, använda olika strategier för lärande och utvärdera resultat. Det skapar inre motivation och utvecklar elevernas vilja att ta ansvar för, samt styra, sitt eget lärande.

Godkända betyg

Godkända betyg

Prima elever

Prima elever

iso certifierad

ISO certiferad